Kırıkkale Bayrak Gazetesi - Karanlıkları Aydınlata

GÜNDEM SİYASET EKONOMİ YEREL SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM TEKNOLOJİ SPOR KADIN BASINDAN MAGAZİN DÜNYA
DEVLETİ ZARARA UĞRADI CEP DOLDU, BİZİ  DOKTORLAR YÖNLENDİRDİTarih 16 Mayıs 2013, 16:57 Edit⺠Edit⢠/> <a href=Mustafa Sadıç

DEVLETİ ZARARA UĞRADI CEP DOLDU, BİZİ DOKTORLAR YÖNLENDİRDİ

İNCELEME KONUMUZ KAPSAMINDA YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA KIRIKKALE İLİ'NDE FAALİYET GÖSTERMEKTE OLAN ÖZEL YONCA VE ÖZEL KALECAN DİYALİZ MERKEZLERİNİN SAHİP VE ORTAKLARININ AYNI KİŞİLERDEN OLUŞTUĞU, ORTAKLARDAN DR. NURCAN ACAR'IN BAŞHEKİM OSMAN ACAR'IN EŞİ OLDUĞU, DİĞER ORTAKLARDAN HÜSEYİN ACAR, ŞERAFETTİN ACAR, ORHAN ACAR, ALİ ACAR'IN DA BAŞHEKİM OSMAN ACAR'IN KARDEŞLERİ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR. AYRICA YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ DİYALİZ SORUMLUSU DR. AYDIN ÇİFTÇİ’NİN EŞİ İSE ÖZLEM ÜRPEK ÇİFTÇİ’NİN İSE KALECAN DİYALİZ MERKEZİN’DE DİYETİSYEN AYRICA ÖZEL YONCA DİYALİZ MERKEZİ’NİNDE %20 ORTAĞI OLDUĞU ANLAŞILDI.

Devletin malı deniz yemeyen domuz diye bir ata sözü var ya bu ata sözü sanırım Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ni yöneten ve onların aileleri için söylenmiş sanırım. Bu ne densizlik, bu rezillik ve kepazelik... Bunlara dur diyecek bu memlekette siyasetçi ve yönetici yokmu. Bu ülkede adalet yokmu, Bu ülkede yapanın yanına herşey karmı kalıyor ve kalacak. Bu ülkede bir ekmek çaldı diye çocuklar cezaevine tıkılırken, bu denli yolsuzluğu belgelenen bir olayın failleri hala görevde. Doktor hastaya ortak olduğu diyaliz merkezine hasta yönlendiriyor, devleti zarara uğratıyor, zara uğrattığı yetmiyormuş gibi bir şekilde cebini dolduruyor. Rapor hazırlanalı 6 ay geçmiş neymiş efendim konu etik kurulundaymış. Olayın etik olmadığı gayet açık ve net bir şekilde ortada. Başhekimin eşi kardeşleri doktorların eşleri hastanede yöneticilik yapmış kişilerin eşleri ortak. Herşey ayman açık ortada yazdınmı suçlu sensin, yazmadınmı vicdanın el vermiyor. Ne yapalım şimdi? Aşağı tükürsek sakal yukarı tükürsek bıyık. Her halükarda bir yerlere tükürmek hak oldu artık. Ey bu ülkeyi yöneten yönetciler ne olacak şimdi; Kim suçlu bunları buraya atıyanlarmı yoksa bu olayları yazanlarmı ey suçlu kalk ayağa. Gün hesap günüdür.

İNCELEME RAPORUNDAN
CAN ALICI KESİTLER
Söz konusu merkezin mesul müdürlüğünü Dr. Nurcan ACAR'ın yürütmekte olduğu, tespit edilmiştir. Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'nin ortaklık bilgilerine ilişkin kayıtların incelenmesi neticesinde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde  şirketin kuruluşuna ilişkin bilgilerin yer aldığı, şirket ortaklarının Nurcan ACAR, Şerafettin ACAR, Orhan ACAR, Ali ACAR, Hüseyin ACAR, Refiye Yalçın MORAY, Münevver Ufuk DELİCE'den oluştuğu, 02/09/2009 tarihli ve 7389 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde şirket hakkında sermaye artırıma gidildiğinin ilan edildiği, söz konusu ilanda şirketin sermayesinin 300.000 TL'den 425.000 TL'ye çıkarıldığının belirtildiği, şirketin yeni sermaye oranları ve ortaklık dağılımının Nurcan ACAR(%40, 120.000 TL), Şerafettin ACAR (%15, 45.000 TL), Orhan ACAR(%15, 45.000 TL), Ali ACAR(%5 15.000 TL), Hüseyin ACAR(%5 15.000 TL), Refiye Yalçın MORAY(%10, 30.000 TL), Münevver Ufuk DELİCE(%10, 30.000 TL) şeklinde oluştuğu görülmüştür. (EK: 19/1-14)
Özel Yonca Diyaliz Merkezi'nin sahiplik ve ortaklıklarına ilişkin bilgileri incelendiğinde; 05/03/2009 tarihli ve 7277 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde Özel Yonca Diyaliz Merkezi'nin hisse devir sözleşmesine ilişkin bilgilerinin yer aldığı, söz konusu bilgilerde hisse devri yapanların Hacer KAYALAK(%50), Satılmış KESKİN (%50) olarak görüldüğü, adı geçen şahısların hisselerini Şerafettin ACAR'a (%30, 150.000 TL), Nurcan ACAR'a (%30, 150.000 TL), Özlem ÜRPEK ÇİFTÇİ'ye (%20, 100.000 TL) ve Hüseyin ACAR'a (%20, 100.000 TL) belirtilen oranlarda devrettikleri ve şirketin hali hazırdaki ortaklık yapısının da belirtilen şekilde olduğu görülmüştür. (EK: 22/1-35)
KONUNUN TAHLİLİ:

1)Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Osman ACAR, Nefroloji Uzmanı Dr. Fatma AYERDEN EBİNÇ, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın ÇİFTÇİ'nin;
Diyaliz Hastalarının özel diyaliz merkezlerine yönlendirdikleri veya yönlendirmeyi sağladıkları, bu kapsamda diyaliz hastalarının şikayetlerini ve ilgili personelin düzenlendiği tutanakları dikkate almayarak görevini ihmal ettiği konusunda;

Kırıkkale İlinde faaliyet göstermekte olan Kamu ve Özel Diyaliz Merkezleri'ne bakıldığında; Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde faaliyet gösteren bir adet Hemodiyaliz Ünitesi bulunduğu, Özel Kalecan Diyaliz Merkezi, Özel Yonca Diyaliz Merkezi ve Özel Kırıkkale Diyaliz Merkezi olmak üzere 3(üç) adet özel diyaliz merkezinin bulunduğu görülmüştür.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi bünyesinde faaliyet göstermekte olan Hemodiyaliz Ünitesi'nin 17 cihaz ve 1 yedek cihaz olmak üzere 18 cihaz kapasite ile çalışmakta olduğu, bunun yanında Yoğun Bakım Ünitesi'nde de 3 adet hemodiyaliz cihazının faaliyette olduğu görülmüştür. Söz  konusu diyaliz merkezi yapılan tespitlerde iki katlı olarak ve hastane ana binasına yürüyerek 200 m araçla 500 m mesafede olduğu, binada fizik tedavi, geriatri hizmetlerinin de verildiği, söz konusu diyaliz merkezinin iki katlı olarak planlandığı tespit edilmiştir. (EK: 23/1)

Kırıkkale İlinde faaliyet göstermekte olan üç adet Özel Diyaliz Merkezi'nin bulunduğu görülmüştür. Bunlardan Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'nin 18 adet hemodiyaliz cihazının bulunduğu, 1 tanesinin Hepatit B, 3 tanesinin Hepatit C olarak kullanılmakta olduğu ve 1 adet de yedek hemodiyaliz cihazı ile faaliyet göstermekte olduğu, söz konusu merkezin mesul müdürlüğünü Dr. Nurcan ACAR'ın yürütmekte olduğu, tespit edilmiştir. Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'nin ortaklık bilgilerine ilişkin kayıtların incelenmesi neticesinde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde  şirketin kuruluşuna ilişkin bilgilerin yer aldığı, şirket ortaklarının Nurcan ACAR, Şerafettin ACAR, Orhan ACAR, Ali ACAR, Hüseyin ACAR, Refiye Yalçın MORAY, Münevver Ufuk DELİCE'den oluştuğu, 02/09/2009 tarihli ve 7389 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde şirket hakkında sermaye artırıma gidildiğinin ilan edildiği, söz konusu ilanda şirketin sermayesinin 300.000 TL'den 425.000 TL'ye çıkarıldığının belirtildiği, şirketin yeni sermaye oranları ve ortaklık dağılımının Nurcan ACAR(%40, 120.000 TL), Şerafettin ACAR (%15, 45.000 TL), Orhan ACAR(%15, 45.000 TL), Ali ACAR(%5 15.000 TL), Hüseyin ACAR(%5 15.000 TL), Refiye Yalçın MORAY(%10, 30.000 TL), Münevver Ufuk DELİCE(%10, 30.000 TL) şeklinde oluştuğu görülmüştür. (EK: 19/1-14)

Kırıkkale İlinde faaliyet göstermekte olan diğer diyaliz Merkezi'nin Özel Yonca Diyaliz Merkezi olduğu görülmüştür. Özel Yonca Diyaliz Merkezi'nin cihaz sayısının 15 olduğu, söz konusu cihazlardan 12 tanesinin Hepatit (-) 1 tanesinin HbsAg (+), 1 tanesinin HCV Ab (+) olarak kullanılmakta olduğu, 1 adet cihazında yedek de bulunduğu anlaşılmıştır. Özel Yonca Diyaliz Merkezi'nin sahiplik ve ortaklıklarına ilişkin bilgileri incelendiğinde; 05/03/2009 tarihli ve 7277 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde Özel Yonca Diyaliz Merkezi'nin hisse devir sözleşmesine ilişkin bilgilerinin yer aldığı, söz konusu bilgilerde hisse devri yapanların Hacer KAYALAK(%50), Satılmış KESKİN (%50) olarak görüldüğü, adı geçen şahısların hisselerini Şerafettin ACAR'a (%30, 150.000 TL), Nurcan ACAR'a (%30, 150.000 TL), Özlem ÜRPEK ÇİFTÇİ'ye (%20, 100.000 TL) ve Hüseyin ACAR'a (%20, 100.000 TL) belirtilen oranlarda devrettikleri ve şirketin hali hazırdaki ortaklık yapısının da belirtilen şekilde olduğu görülmüştür. (EK: 22/1-35)

Kırıkkale İlinde faaliyet göstermekte olan diğer Diyaliz Merkezi'nin Özel Kırıkkale Diyaliz Merkezi olduğu görülmüştür. Özel Kırıkkale Diyaliz Merkezi'nin 18+1 (15 cihaz Hepatit (-), 1 adet Hepatit C(+), 2 adet Hepatit B (+), 1 adet de yedek) cihaz kapasitesi ile çalıştığı anlaşılmıştır. 25/12/2007 tarihli ve 209 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde Özel Kırıkkale Diyaliz Merkezi'nin şirket bilgilerine ait ilanın yer aldığı görülmüştür. Söz konusu şirketin "HİDAYET BURAK GÜLOĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT GIDA İMALAT İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ" olarak faaliyet gösterdiği, şirketin sermayesinin 500.000 TL olduğu, söz konusu sermayesinin 450.000 TL'sinin(900 hisse, %90 ortaklık payı) Muhsin GÜLOĞLU'na, 50.000 TL'sinin(100 hisse, %10 ortaklık payı) Ahmet DAL'a ait olduğu anlaşılmıştır. (EK: 22/1-35)

İnceleme konumuz kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Kırıkkale İli'nde faaliyet göstermekte olan Özel Yonca ve Özel Kalecan Diyaliz Merkezlerinin sahip ve ortaklarının aynı kişilerden oluştuğu, ortaklardan Dr. Nurcan ACAR'ın Başhekim Osman ACAR'ın eşi olduğu, diğer ortaklardan Hüseyin ACAR, Şerafettin ACAR, Orhan ACAR, Ali ACAR'ın da Başhekim Osman ACAR'ın kardeşleri olduğu anlaşılmıştır.

Bu bağlamda ilk olarak denetçiliğimizin 05/07/2011 tarihli ve 69/21 sayılı yazısıyla Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'nden, 2010-2011 yıllarında diyaliz merkezinde tedaviye başlayan hastalara ilişkin bilgiler istenmiştir. Özel Kalecan Diyaliz Merkezi tarafından 05/07/2012 tarihli ve 324 sayılı cevabi yazı ile 2010 ve 2011 yıllarına ait tedaviye başlayan hastalara ait bilgiler verilmiştir. Söz konusu cevabi yazı ekinde yer alan listede 2010 ve 2011 yıllarında tedaviye başlayan hasta sayısının 33 kişi olduğu görülmüştür. (EK: 17/1-6)

Özel Kalecan Diyaliz Merkezinde 2010 ve 2011 yıllarında tedaviye başlayan hastalara ilişkin bilgiler ile Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde söz konusu listelerde isimleri yer alan hastaların muayene ve tedavi kayıtları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yapılan inceleme ve karşılaştırmalara ilişkin hazırlanan tabloya göre hasta ifadelerine başvurulmuştur. (EK: 18/1-3)

Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'nde 2010 ve 2011 yıllarında tedavisi başlayan hastalardan Adem YALÇINKAYA, Ebubekir Sıddık ÇEKİRDEK, Gülüşan SAYAR, Hasan DOĞANAY, Mehmet KOÇDOĞAN, Mustafa GÜVEN, Hanım KANMAZ'ın eşi Mustafa KANMAZ, Ahmet İLGÜN, Mesut İNCEKARAOĞLU, Fatma DEMİREL'in oğlu Bekir DEMİREL, Güldane AKSOY'un kızı Semra AKSOY, Hatice Birgül GÜLEÇ, Hatice TOKSARİ, Satı AKAY'ın eşi Müfit AKAY'ın ifadeleri alınmıştır. (EK: 38-51)

İfadesi alınan bu hastaların dışında Suat ERTUNÇ adlı hastanın Özel Kalecan Diyaliz Merkezi tarafından verilen telefon numarasına ulaşılamamış ve adreste bulunamamıştır. Adı geçen hastanın Yüksek İhtisas Hastanesi otomasyon kayıtlarında yer alan telefon ve adres bilgilerinden de kişiye ulaşılamamıştır. (EK: 52/1)

Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'nde tedavi görmekte olan ifadesi alınan hasta ve hasta yakınlarına inceleme konusu kapsamında; "Kırıkkale Özel Kalecan Diyaliz Merkezini neden tercih ettikleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde görevli olan nefroloji uzmanı veya bu hastanede görevli başka bir personelin herhangi bir şekilde anılan diyaliz merkezine gitmeleri yönünde bir söylemi olup olmadığı" sorulmuştur.

İfadesi alınan hastalar ile hasta yakınlarından Adem YALÇINKAYA, Ebubekir Sıddık ÇEKİRDEK, Gülüşan SAYAR'ın oğlu Gürkan SAYAR, Hasan DOĞANAY, Mehmet KOÇDOĞAN, Mustafa GÜVEN, Hanım KANMAZ'ın eşi Mustafa KANMAZ adlı kişilere Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'nde tedaviye başlamalarında Yüksek İhtisas Hastanesi'nde çalışan hekim veya diğer personellerin bir yönlendirmesinin olmadığını, söz konusu diyaliz merkezini kendilerinin tercih ettiğini beyan etmişlerdir. (EK: 47; 43/1-2; 39; 50; 38; 48; 49)

Hatice Birgül GÜLEÇ'in denetçiliğimize verdiği ifadesinde; "Yüksek İhtisas Hastanesindeki doktoru Fatma AYERDEN EBİNÇ'in Özel Kalecan Diyaliz Merkezine gitmesinin daha iyi olacağını söylediğini ve bunun üzerine doktorunun tavsiyesi üzerine Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'ne gittiğini" beyan etmiştir. (EK: 41)
Güldane AKSOY adlı hastanın kızı olan Semra AKSOY denetçiliğimize verdiği ifadesinde; "Annesinin diyalize gireceği zaman Dr. Fatma Hanım ile konuştuklarında hastanenin yeterli olmadığı ve çok yoğun olduğunu söylediğini, bunun üzerine Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'ne gidebileceklerini söylediğini, bunun üzerine Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'ne giderek burada tedaviye başladıklarını" beyan etmiştir. (EK: 46)

Fatma DEMİREL adlı hastanın oğlu Bekir DEMİREL denetçiliğimize verdiği ifadesi; "Annem Yüksek İhtisas'ta diyalize girerken ben yanında duruyordum. Diyalizin uzun sürmesi nedeniyle yorgun düşüyorduk. Dr. Fatma Hanım annemin yanında durmama gerek olmadığını söyledi, ben de hasta bakıcıların burada ilgilenmediğini söyledim. Bunun üzerine Dr. Fatma Hanım benin dinlenmem için annemim diyaliz tedavisine bir gün ara vereceğini söyledi. O gece annem tekrar rahatsızlandı ve yoğun bakıma almışlar ve burada diyaliz tedavisi aldı. Yoğun bakımda yaklaşık sekiz saat durdu. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hatırladığım kadarıyla 3-4 gün orada yatışı devam etti. Daha sonrasında Dr. Fatma Hanım bizi Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'ne yönlendirdi ve tedavimizin burada devam edeceğini söyledi. Bizim Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'ne bir başvurumuz olmadı. Hastaneden bizi buraya yönlendirdiler." şeklindedir. (EK: 42/1-2)

Hatice TOKSARİ adlı hastanın denetçiliğimize verdiği ifadesinde; "Özel Kalecan Diyaliz Merkezine Dr.Aydın ÇİFTÇİ kendilerini yönlendirdiğini. Kendisinin de burada tedaviye devam ettiğini" beyan etmiştir. (EK: 44)

Satı AKAY'ın eşi Müfit AKAY'ın denetçiliğimize verdiği ifadesinde; "Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yapan Nefrolog Fatma Hanımın diyalize girmeleri gerektiğini söylediğini, kendilerinin diyalize giden eniştelerine sorduklarını, eniştelerinin Özel Kalecan Diyaliz Merkezinin iyi olduğunu söylediğini, ayrıca Dr. Fatma Hanımın da eşinin diyalize girmesi gerektiğini, dışarının diyalizinin daha iyi olduğunu buranın imkânlarının dışarısı kadar iyi olmadığını söylediğini, zaten Yüksek İhtisas Hastanesinde ki diyaliz merkezinde gerek taşıma esnasında gerekse diyalizdeyken hastalarla fazla ilgilenilmediğini, bunun üzerine kendilerinin de Kalecan Diyaliz Merkezine gittiklerini" beyan etmiştir. (EK: 40)

Bununla birlikte Ahmet İLGÜN adlı hastanın denetçiliğimize vermiş olduğu ifadesinde; "Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde görevli olan nefroloji uzmanı veya bu hastanede görevli başka bir personelin herhangi bir şekilde kendisinin Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'ne gitmesi yönünde bir söyleminin olmadığını" belirtmiştir.
Hasta Ahmet İLGÜN bunun yanında ifadesinde; Özel Kalecan Diyaliz Merkezini bırakıp Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine gelmek istediğini, burayı aradığında yer olmadığının söylendiğini, hastanedeki görevlilere 2 katın boş olup olmadığını sorduğunda ise 2.katın kapalı olduğunu söylediklerini, Kırıkkale'deki diyaliz hastalarının kendi aralarında Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde 2.katın atıl tutulma sebebinin diyaliz hastalarının Özel Merkezlere gitmesini sağlamak için yapıldığının söylendiğini" beyan etmiştir. (EK: 45/1-2)

Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'nde tedavi görmekte olan Mesut İNCEKARAOĞLU denetçiliğimizi arayarak ifade vermek istediğini beyan etmesi üzerine adı geçen şahsın ifadesi alınmıştır. Hasta Mesut İNCEKARAOĞLU denetçiliğimize verdiği ifadesinde; "Son dönemde Yüksek İhtisas Hastanesi'ne tedavi olmaya gelen diyaliz hastalarının Özel Diyaliz Merkezlerine yönlendirildiğini bildiğini, Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'ne gelen hastaların buraya oradaki hekimler tarafından yönlendirilerek gelmekte olduklarını, Dr. Aydın ÇİFCİ'nin hastalarını Yonca Diyaliz Merkezine veya Özel Kalecan Diyaliz Merkezi'ne yönlendirdiğini, Fatma Hanımın çok kısa süre burada çalıştığını, o yüzden onun yönlendirdiği hasta olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını" beyan etmiştir. (EK: 51/1-2)

İddia konusu inceleme ilgili olarak yapılan değerlendirmeler ile hasta ifadeleri ve eldeki belgelerin tetkiki sonucunda Özel Kalecan Diyaliz Merkezi ile Özel Yonca Diyaliz Merkezi'nin ortaklık yapısının büyük ölçüde aynı olduğu, şirket sahiplerinin ağırlıklı hisse paylarının aynı kişilerden teşekkül ettiği anlaşılmıştır. Bu bağlamda Denetçiliğimizin 17/07/2012 tarihli ve 69/22 sayılı yazısıyla Kırıkkale İli'nde faaliyet göstermekte olan Özel Yonca Diyaliz Merkezi'nden 2009 yılından itibaren merkezde tedavisi başlayan bütün hastalara ait bilgiler istenmiştir. Özel Yonca Diyaliz Merkezi'nin 18/07/2012 tarihli ve 429 sayılı cevabi yazısıyla 2009 yılından bu yana merkezde tedavisi başlayan hastalara ait bilgiler verilmiştir. (EK: 20/1-13)

Özel Yonca Diyaliz Merkezi tarafından denetçiliğimize verilen bilgilerin incelenmesinde; Merkezde 2009-2011 yıllarında tedavisi başlayan 77 hastanın olduğu görülmüştür. Söz konusu 77 hastanın 30 tanesinin tedavisinin halen devam ettiği, 15 hastanın vefat ettiği, 8 hastanın merkezden ayrıldığı, 19 hastanın misafir hasta olarak tedavi gördüğü, 1 hastanın nakil olduğu, 1 hastanın periton diyalize geçtiği, 3 hastanın ise tedaviden çıktığı belirtilmiştir. (EK: 20/1-13)
Özel Yonca Diyaliz Merkezi tarafından denetçiliğimize sunulan hastalara ait bilgiler üzerinden Yüksek İhtisas Hastanesi otomasyon sisteminde incelemeler yapılarak, Yonca Diyaliz Merkezi'nde diyaliz tedavisi gören hastaların Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki kayıtları incelenmiştir. Kayıtların incelenmesi neticesinde, Yonca Diyaliz Merkezi ile Yüksek İhtisas Hastanesinde veriler karşılaştırmalı olarak bir tablo halinde değerlendirilmiştir. (EK: 21/1-5)

Özel Yonca Diyaliz Merkezi tarafından verilen bilgiler üzerinden yapılan karşılaştırmalar sonucunda örneklem usulü ile hastaların ifadesine başvurulmak üzere Cafer ERDOĞAN, Emin KATIRCI, Ertuğrul KARA, Hayati Emin TORUN, Selma GÜNGÖR, Arap Şahinde ATAKUL, Hidayet IŞIK, Ekrem AĞIRMAN, Enver VARLIOĞLU, Uruşan ALBAYRAK, Fazlı DEMİRCAN, Sabriye GÜNGÜNEŞ, Mustafa DURMUŞOĞLU, Osman DEDEBALİ, İsmail KANDEMİR, Rüstem ARSLAN, Sevim ARSLAN, Alişıh KOÇAK, Kemal DEMİRCİ, Şemsi TURGUT, Kazım AKTAŞ, Birsen KIZILTAN, Abdurrahman GÜRSOY, Arife ŞAHİNER, Hatice KEKEÇ adlı hastaların iletişim numaraları aranmış ve/veya adreslerine gidilmiştir.

Yukarıda isimleri zikredilen hastalardan Emin KATIRCI, Ertuğrul KARA, Enver VARLIOĞLU, Uruşan ALBAYRAK, Alişıh KOÇAK, Şemsi TURGUT, Abdurrahman GÜRSOY, Arife ŞAHİNER, Hatice KEKEÇ adlı kişilerin cep telefonları aranmış ve adreslerine gidilmiş ancak adı geçen kişilere ulaşılamamıştır. Hayati Emin TORUN, Selma GÜNGÖR adlı hastalarla yapılan telefon görüşmesinde kendilerinin Kırıkkale'de ikamet etmedikleri öğrenilmiştir. Hasta Kemal DEMİRCİ'nin oğlu Sabahattin DEMİRCİ ile görüşülmüş ancak kendisi işlerinin yoğunluğu nedeniyle ifade vermeye gelemeyeceğini belirtmiştir. Yapılan bu görüşme ve tespitlere ilişkin durumlar tarafımızca tutanak altına alınmıştır. (EK: 52/1-2)

Bunun dışında Cafer ERDOĞAN'ın eşi Halime ERDOĞAN'ın, Arap Şahinde ATAKUL'un eşi Yüksel ATAKUL'un, Hidayet IŞIK'ın, Ekrem AĞIRMAN'ın oğlu Haydar Ali AĞIRMAN'ın , Fazlı DEMİRCAN'ın eşi Telli DEMİRCAN'ın, Sabriye GÜNGÜNEŞ'in eşi Ayhan GÜNGÜNEŞ'in, Mustafa DURMUŞOĞLU, Osman DEDEBALİ, İsmail KANDEMİR, Rüstem ARSLAN, Sevim ARSLAN'ın eşi Gürol ARSLAN'ın, Kazım AKTAŞ'ın oğlu Üzeyir AKTAŞ'ın, Birsen KIZILTAN'ın iletişim numaraları aranmış ve ifadeleri alınmıştır. (EK: 53-64; 116)
Birsen KIZILTAN, Ekrem AĞIRMAN'ın oğlu Haydar Ali AĞIRMAN, Hidayet IŞIK, İsmail KANDEMİR, Sevim ARSLAN'ın eşi Gürol ARSLAN, Arap Şahinde ATAKUL'un eşi Yüksel ATAKUL'un denetçiliğimize verdikleri ifadelerde Yonca Diyaliz Merkezi'ni tercih etmelerinde ve burada tedavi görmelerinde Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görev yapan herhangi birisinin bir söylemi ve yönlendirmesinin olmadığını beyan etmişlerdir. (EK: 63; 54; 55; 59; 60; 53)
29/07/2010 tarihinde vefat eden hasta Cafer ERDOĞAN'ın eşi Halime ERDOĞAN'ın 24/07/2012 tarihinde ev adresinde alınan ifadesinde; "Yüksek İhtisas Hastanesinde  görev yapan Dr.Aydın Bey'in kendilerini yönlendirmesi üzerine Özel Yonca Diyaliz Merkezine gittiklerini, Aydın Hocanın kendileriyle çok ilgilendiğini" beyan etmiştir. (EK: 56)

Fazlı DEMİRCAN'ın ve eşi Telli DEMİRCAN'ın 25/07/2012 tarihinde Yüksek İhtisas Hastanesi'nde denetçiliğimize verdiği ifadesinde; "Yüksek İhtisas Hastanesi'nin yoğun bakımında yatarken Dr. Aydın ÇİFÇİ'nin kendisine diyalize girmesi gerektiğini söylediğini ve kendilerini Yonca Diyaliz Merkezine gönderdiğini, o zamandan beri Yonca Diyaliz Merkezinde tedavisinin devam etmekte olduğunu, Dr. Aydın Beyin arada bir gelerek kendileriyle diyaliz merkezinde ilgilendiğini" belirtmiştir. (EK: 57)

03/13/2011 tarihinde vefat eden hasta Kazım AKTAŞ'ın oğlu Üzeyir AKTAŞ Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 30/07/2012 tarihinde denetçiliğimize vermiş olduğu ifadesinde; "Babasının diyaliz tedavisi görmesi gerektiği söylenince kendisinin Göloğlu Diyaliz Merkeziyle anlaşacağını, ancak babasının hastaneden Yonca Diyaliz Merkezini önerdiklerini ve onunla anlaştığını ve oraya gideceğini söylediğini." İfade etmiştir. (EK: 62)

Osman DEDEBALİ'nin 26/07/2012 tarihinde ev adresinde denetçiliğimize verdiği ifadesinde; "Hastaneden taburcu olacağı sırada Dr.Aydın Bey'in kendisinin diyalize girmesi gerektiğini söylediğini ve Yonca Diyalize gönderdiğini, zaten kendilerinin(Dr. Aydın ÇİFTÇİ'nin) adreslerini oraya verdiklerini, servisin gelip evden almaya başladığını,Yonca Diyaliz Merkezinin kendilerine iyi bakmakta olduğunu, evden alıp eve bıraktığını" beyan etmiştir. (EK: 58)
Hasta Rüstem ARSLAN'ın oğlu Ali ARSLAN'ın ev adresinde 26/07/2012 tarihinde denetçiliğimize verdiği ifadesinde; " Hastaneden taburcu olunca doktorları Fatma Hanımın kendilerine Yonca Diyaliz Merkezinden bahsettiğini, kendilerinin de kabul ettiğini, Doktor Hanımın Yonca Diyaliz Merkezinden yetkilileri çağırdığını, geldiklerini görüştüklerini ve Yonca Diyaliz Merkezine gitmeye başladıklarını, zaten Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinin Diyaliz Merkezini geçici sandıklarını, ayrıca babasının hastanede diyaliz tedavisi görürken bir hafta süresince baya sıkıntı çektiklerini, hasta servisi olmadığı için çoğu zaman babısını yukarıdaki diyaliz merkezine kendilerinin götürüp getirdiklerini" beyan etmiştir.  (EK: 61)

Hasta Sabriye GÜNGÜNEŞ'in eşi Ayhan GÜNGÜNEŞ'in ev adresinde  23/07/2012 tarihinde denetçiliğimize verdiği ifadesinde; "Kırıkkale Özel Yonca Diyaliz Merkezini tercih etmelerinin nedeninin Dr.Aydın ÇİFÇİ'nin kendilerini buraya yönlendirmesi olduğunu, Dr.Aydın ÇİFÇİ'nin Yonca Diyaliz Merkezine gelerek orada da eşiyle ilgilendiğini, eskiden sık sık geldiğini, ama bu aralar pek sık gelmediğini, yine Dr. Fatma AYERDEN hanımın ara da bir geldiğini ve eşini muayene ettiğini, ancak onun da bu aralar gelmediğini, kendilerinin Özel Yonca Diyaliz Merkezi'nden çok memnun olduklarını, kendileriyle çok ilgilendiklerini, gerek servis aracı ve gerekse yapılan tedaviden memnun olduklarını" belirtmiştir. (EK: 64)
DEVAMI YARIN

  |  Bu haber 7785 defa okunmuå²®

Payla

AKTÜEL  KATEGORİ“İŽDEN HABERLER

ŞAM’IN DA KUDÜS’ÜNDE SAHİPLERİ BİZİZ

ŞAM’IN DA KUDÜS’ÜNDE SAHİPLERİ BİZİZ Partisinin Kırıkkale İl Kongresine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz;

TÜRK SAĞLIK SEN’E YAKIŞIR MEKAN

TÜRK SAĞLIK SEN’E YAKIŞIR MEKAN Kısa bir süre önce olağan genel kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetimini belirleyen Türk Sağlık Sen Kırıkkale Şube...

BAŞKENT EDAŞ MUHTARLARI BİLGİLENDİRDİ

BAŞKENT EDAŞ MUHTARLARI BİLGİLENDİRDİ Başkent EDAŞ, ‘Kırıkkale Yerel Yönetimler Muhtar Buluşmaları’ kapsamında Keskin, Karakeçili, Yahşihan ve Bahşılı il...

KARAR HUSUMETİ ARTIRIR

KARAR HUSUMETİ ARTIRIR Nur cami avlusundan yükselen ses ‘Kudüs tüm Müslümanların kırmızıçizgisidir’

STK'LARDAN KUDÜS TEPKİSİ

STK'LARDAN KUDÜS TEPKİSİ Sivil toplum örgütleri Özgür Kudüs için ayakta

BM KARARLARI HİÇE SAYILMIŞTIR

BM KARARLARI HİÇE SAYILMIŞTIR ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in Başkenti" olarak tanımasına tepki gösteren AK Parti Kırıkkale Milletvekili A...

ABD’NİN KUDÜS KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR

ABD’NİN KUDÜS KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR ABD’nin Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’ü, işgalci İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasına tepki gös...

GERİLİMİ TIRMANDIRACAK KARARI KINIYORUZ

GERİLİMİ TIRMANDIRACAK KARARI KINIYORUZ ABD’nin Kudüs kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şu...

AY PARK HİZMETE GİRİYOR

AY PARK HİZMETE GİRİYOR Geçmiş yıllarda Gazioğlu Dinlenme tesisleri olarak Kırıkkale’ye hizmet veren tesisleri devralan işletmeciler Hüseyi...

Mekke-Kabe Canlı İzle

Kuran-ı Kerim Dinle

Reklam


Tüm fotoğraflar

  Umre -2015
 

Umre -2015

İzlenme:86176

   
  MEKKE-2015
 

MEKKE-2015

İzlenme:84660

   
  SERV MAĞRASIYLA VEDA
 

SERV MAĞRASIYLA VEDA

İzlenme:184383

   
  UMRE DÖNÜŞÜ DEVAM EDİYOR
 

UMRE DÖNÜŞÜ DEVAM EDİYOR

İzlenme:193737

   
Mehmet Erkoç Mehmet Erkoç
EMPATİ DUYGUMUZU GELİŞTİRMELİYİZ
Mustafa Sadıç Mustafa Sadıç
Gönülden veren eller

Tüm videolar

  Umre Tamamlandı
 

Umre Tamamlandı

İzlenme:1817

   
  Umrenin Sayı
 

Umrenin Sayı

İzlenme:1485

   
  KABE ALLAHIN BEYTİYLE YÜZLEŞME
 

KABE ALLAHIN BEYTİYLE YÜZLEŞME

İzlenme:1494

   
  Kabe de ilk namaz umre öncesi
 

Kabe de ilk namaz umre öncesi

İzlenme:1741

   
viagra kaufen cialis kaufen Erektile Dysfunktion cialis generique Acheter Cialis acheter Viagra Cialis Original Viagra Soft Viagra Original Super Kamagra Viagra Super Active Kamagra viagra en ligne Levitra Professional Propecia Priligy levitra dapoxetine Viagra Dapoxetine Cialis Soft Kamagra Soft

Namaz Vakti

Priligy kopen met 60mg Dapoxetine Kamagra kauwtabletten kopen Lida Daidaihua kopen Cialis Soft tabs kopen Originele Cialis kopen Lida Afslankingsthee Lovegra kopen Originele Viagra kopen Kamagra Oral Jelly kopen Viagra voor vrouwen Na hoelang werkt Viagra Dieetpillen Viagra kopen bij de kruidvat Generieke Viagra kopen Viagra ervaringen Viagra bestellen Viagra kopen in winkel Erectiestoornis behandelen met Viagra Viagra kopen bij de Etos Generieke Levitra kopen Viagra Soft Tabs kopen Viagra prijs Sildenafil kopen Viagra kopen in Nederland Kamagra Bruistabletten kopen Originele Levitra kopen Viagra kopen apotheek Viagra goedkoop
Viagra prijs Sildenafil kopen Viagra kopen in Nederland Kamagra Bruistabletten kopen Originele Levitra kopen Viagra kopen apotheek Viagra goedkoop Voordelen van viagra Propecia kopen Sildenafil kopen Haaruitval mannen Cialis kopen Viagra bijwerkingen Viagra werking Viagra kopen bij drogist Viagra pil Generieke Cialis kopen Erectieproblemen Viagra pillen kopen Viagra goedkoop
Disfunzione Erettile Idrocele Kamagra Fizzy Tabs Levitra 20 Mg Foglio Illustrativo Cialis Generico Viagra Soft Levitra In Farmacia Serve La Ricetta Acquisto Viagra Gold Levitra Generico Acquisto Levitra Professional Vendita Vardenafil In Europa Levitra Roma Compra online il Viagra Comprare Brand Viagra Compra Levitra Farmacia Acquisto Brand Levitra Acquisto Kamagra Jelly Comprare Levitra In Inghilterra Cialis Soft Super Kamagra Acquisto Viagra
Viagra generico Cialis españa Comprar Cialis Generico Cialis Professional Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra Levitra Vendita levitra Generico