Kırıkkale Bayrak Gazetesi - Karanlıkları Aydınlata

GÜNDEM SİYASET EKONOMİ YEREL SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM TEKNOLOJİ SPOR KADIN BASINDAN MAGAZİN DÜNYA
ACAR'IN AKİBETİ ETİK KURULUNDATarih 14 Mayıs 2013, 16:29 Edit⺠Edit⢠/> <a href=Mustafa Sadıç

ACAR'IN AKİBETİ ETİK KURULUNDA

DEFALARCA DİYALİZ KONUSUNDA SORUŞTURMA GEÇİREN YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ BAŞHEKİMİ OSMAN ACAR HER SEFERİNDE AKLANIRKEN, 2012 YILININ ARALIK AYINDA TAMAMLANAN SORUŞTURMADA NİHAYET HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

2008 yılından bugüne kadar BAYRAK Gazetesi olarak Yüksek İhtisas Hastanesi’nin Diyaliz Merkezi’nde ciddi yolsuzlukların olduğunu kardeşi, eşinin ve hastanede doktorluk ve yöneticilik yapan kişilerin eşlerinin de ortak olması neticesinde bir Diyaliz Merkezi’nin kurulduğunu Yüksek İhtisas Hastanesine gelen diyaliz hastalarının Kalecan Diyaliz Merkezi’ne yönlendirdiğini ve devletin bu şekilde zarara uğratıldığını, devlet zarara uğrarken Acar Ailesi’nin hızlı bir servet yükselişinin olduğunu defalarca yazmıştı. Kamuoyunu aydınlatma adına gazetecilik görevini yaparak bu haberleri yaptığımızda ise “Hastanemizden iş istedi vermediğimizden” bu tür karalamalar yapılıyor diye bilinçli olarak kamuoyuna servis yapıyordu. BAYRAK Gazetesi olarak işin aslının bu olmadığını söylemimize rağmen kimseyi inandıramamıştık. Çünkü karşımızda kişiler hem zengin hem makam sahipleriydi. Vicdanlarda onlar haksız olsa dahi kamuoyunda hep onlar haklı çıkıyordu. Israrlı yazılarımız ve bazı siyasilerin desteği ile gazetede çıkan haberler Sağlık Bakanlığına bir şekilde ulaştırılıyordu. Haberlere ve baskılara dayanamayan Sağlık Bakanlığı bir kaç kez müfettiş gönderdi ama her seferinde olumsuz raporlar düzenleniyordu. Sağlık Müdürü Bediha Türkyılmaz’ın döneminde başlatılan bir soruşturma ilk defa Bakanlıktan özel müfettiş istenilerek konunun daha detaylı bir şekilde inceleme yapılması burada ki imkanlar ölçüsünde yeteri denetimin imkansız olduğu yazısı Bakanlığı harekete geçirdi. Gelen müfettiş ise olayın tüm çıplaklığını ortaya koydu. Gazetemiz İmtiyaz Sahibi ve Baş Yazarı Mustafa Sadıç’ında ifadesine başvurulurken, müfettiş nihayi kararı bir yıllık araştırma neticesinde noktayı koydu. BAYRAK Gazetesi’nin yazdıklarının doğru olduğu, Bakanlık tarafından bu olaya el konulması gerektiği 49 sayfalık rapor neticesinde ortaya çıktı. 49 sayfalık raporda hasta yönlendirmeleri devletin zarara uğratıldığı haksız kazanç elde edildiği ve  Osman Acar’ın yöneticilik yapmaması gerektiği makama rapor olarak sunuldu ve Acar etik kuruluna sevk edilerek yönetcilikten el çekilmesi gerektiği açık açık yazıldı. Şimdi Bakanlık, adamını mı tutacak? Yoksa devletin zararının tazmininemi girecek? BAYRAK Gazetesi olarak raporu aynen yayınlamaya başlıyoruz.  Taktir Kamuoyunundur.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Kurumu


Sayı: 30/01; 69/01  Tarih: 08/01/2013           
Konu: Kırıkkale İlindeki Diyaliz Mrkz.Hakk..

DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU
İNCELEMENİN NE SURETLE YAPILDIĞI        :

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 17/03/2011 tarihli ve B.10.0.TKB.0.00.01.00-662-01/2011-01-193/2996 sayılı emri ve ekleri (Ek:1/1-235).
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 12/06/2012 tarih ve B.10.1.TKH.0.60.00.00-663-05/2011.01.193-649 sayılı inceleme emri. (Ek:15/1-3)
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 18/10/2012 tarih ve B.10.1.TKH.0.60.00.00-663-05/2011.01.193-2750 sayılı Disiplin Soruşturma Emri. (16/1-3)
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 28/12/2012 tarih ve 11646193-663-07/2011.01.193-3889 sayılı birleştirme emri. (15/4-21)

İNCELEMENİN BAŞLADIĞI TARİH            : 19/04/2011
İNCELEMENİN BİTTİĞİ TARİH                 : 28/12/2012
İNCELEMENİN NEDENİ                    :
a) Kırıkkale Valiliği'nin 11/03/2011 tarihli ve 186 sayılı yazısı ve ekleri (Ek:1/2-235)
b)Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 11/06/2012 tarih ve 643 sayılı Sağlık Başdenetçisi A.Gökhan ELMACIOĞLU'na hitaplı yazısı(Ek:15/3)

YAPILAN KURUM:
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
Özel Kalecan Diyaliz Merkezi
Özel Yonca Diyaliz Merkezi

İNCELEME KONUSU:
1) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Osman ACAR, Nefroloji Uzmanı Dr. Fatma AYERDEN EBİNÇ, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın ÇİFTÇİ'nin;
Diyaliz Hastalarının özel diyaliz merkezlerine yönlendirilmesini sağladığı, bu kapsamda diyaliz hastalarının şikâyetlerini ve ilgili personelin düzenlendiği tutanakları dikkate almayarak görevini ihmal ettiği,
2) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görev yapmakta olan Nefroloji Uzmanı Dr. Fatma AYERDEN EBİNÇ, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın ÇİFTÇİ'nin;
Hastanede tam zamanlı çalışmalarına karşın Özel Kalecan Diyaliz Merkezi ile Özel Yonca Diyaliz Merkezinde tedavi gören hastaları muayene ettikleri ve tedavileri ilgilendikleri;
3) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görev yapmakta olan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın ÇİFTÇİ'nin; Zamanında ve usulüne uygun mal bildiriminde bulunmadığı,
4) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Osman ACAR'ın;
4.1) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Diyaliz Merkezi'nin etkin, verimli ve tam kapasite ile çalıştırılması için gerekli önlemleri almadığı,
4.2) Başhekim olmasından sonra mal varlığında artış olduğu;
4.3) Kazakistan'da bulunan bir hastaneye 14 soruşturması bulunan bir doktoru başhekim olarak atattırdığı ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine mal veren firmalardan ihalesiz olarak bu hastaneye mal aldırdığı;
4.4) Kazakistan'da görevli bulunduğu sırada izinsiz olarak hacca gittiği;
5) Hastanede yönetici olan 15 kişinin akrabalarını firmalarda işe aldırdığı ve bunların işe gelmeden maaş aldıkları
6) Özel Kalecan Diyaliz Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Nurcan ACAR'ın:
6.1) Katıldığı diyaliz eğitimi süresince kurumundan maaş ve döner sermaye almaya devam ettiği ve hizmet süresini doldurmadan istifa ederek özel sektöre geçtiği;
6.2) Özel diyaliz merkezi sorumlusuyken, ilgili mevzuata aykırı şekilde izinsiz olarak ve yerine görevlendirme yapmadan hac ibadeti için yurt dışına gittiği
7) Aile Hekimliği yapan bazı doktorların özel diyaliz merkezlerine ortak oldukları ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün Özel Kalecan Diyaliz Merkezini denetlemediği;
Konularının incelenmesinden ibarettir.

FİİLLERİN İŞLENDİĞİ YER VE TARİH   
KIRIKKALE 2008-2011
İNCELEMENİN SEYRİ                    :

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 17/03/2011 tarihli ve B.10.0.TKB.0.00.01.00-662-01/2011-01-193/2996 sayılı emri ve ekleri (Ek:1/1-235)
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 12/06/2012 tarih ve B.10.1.TKH.0.60.00.00-663-05/2011.01.193-649 sayılı inceleme emri ve ilişiğinde bulunan ekleri ile ilgili gerekli incelemenin tarafımızca (Sağlık Başdenetçisi A.Gökhan ELMACIOĞLU ile Sağlık Denetçisi Eren Kazim KARACA) yapılması tensip kılınmıştır. (Ek:1/1)
İncelemeye esas teşkil eden iş emri ekinde yer alan yazıların incelenmesinde;
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 12/06/2012 tarih ve B.10.1.TKH.0.60.00.00-663-05/2011.01.193-649 sayılı yazısında; Sağlık Başdenetçisi A.Gökhan ELMACIOĞLU'nun 12/06/2012 tarihli ve 30/13 sayılı yazısının ilişikte gönderildiğinden bahisle ilgi iş emrinin Sağlık Başdenetçisi A.Gökhan ELMACIOĞLU ile birlikte müştereken yapılması tensip kılınmıştır. (EK: 15/1)
Söz konusu görevlendirme emri ekinde yer alan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Sağlık Başdenetçisi Gökhan ELMACIOĞLU'na hitaplı 11/06/2012 tarihli ve 643 sayılı yazısında; Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Osman ACAR hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili olarak, düzenlenen 08/05/2012 tarihli ve 30/05 sayılı İnceleme Raporunun incelenmesinde;
Diyaliz Hastalarının özel diyaliz merkezlerine yönlendirilmesini sağladığı, bu kapsamda diyaliz hastalarının şikâyetlerini ve ilgili personelin düzenlendiği tutanakları dikkate almayarak görevini ihmal ettiği iddiası ile ilgili olarak; Raporda, bu konuda daha önce Valilik tarafından gerekli incelemeler ve soruşturmaların yapıldığı belirtilerek yapılacak bir işlemin bulunmadığının belirtildiği, ancak özel diyaliz merkezine hasta yönlendirilmesi konusunda, Kırıkkale Valiliğince yapılan 17/12/2009 tarihli ön inceleme raporu ve 23/03/2010 tarihli disiplin raporunun 2008 ve 2009 tarihlerine ait işlemleri kapsadığı, dolayısıyla 2010 ve 2011 yıllarını kapsayan bir incelemenin bulunmadığını, adı geçen başhekimin eşinin özel bir diyaliz merkezinin sorumlu hekimi ve ortağı konumunda olduğu, örnekleme seçilen hastaların ifadeleri alınmak suretiyle, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne müracaat eden hastaların yüzde kaçının adı geçen başhekimin eşinin diyaliz merkezine yönlendirildiği hususunun araştırılmasının gerektiği, yönlendirme iddiası, yapılan araştırma ve alınan ifadeler doğrulanırsa, 1.2 sıra numaralı konu başlığında yer alan mal varlığındaki artış iddialarının, haksız mal edinme durumu ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı,
DEVAMI YARIN...

  |  Bu haber 6953 defa okunmuå²®

Payla

AKTÜEL  KATEGORİ“İŽDEN HABERLER

ŞAM’IN DA KUDÜS’ÜNDE SAHİPLERİ BİZİZ

ŞAM’IN DA KUDÜS’ÜNDE SAHİPLERİ BİZİZ Partisinin Kırıkkale İl Kongresine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz;

TÜRK SAĞLIK SEN’E YAKIŞIR MEKAN

TÜRK SAĞLIK SEN’E YAKIŞIR MEKAN Kısa bir süre önce olağan genel kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetimini belirleyen Türk Sağlık Sen Kırıkkale Şube...

BAŞKENT EDAŞ MUHTARLARI BİLGİLENDİRDİ

BAŞKENT EDAŞ MUHTARLARI BİLGİLENDİRDİ Başkent EDAŞ, ‘Kırıkkale Yerel Yönetimler Muhtar Buluşmaları’ kapsamında Keskin, Karakeçili, Yahşihan ve Bahşılı il...

KARAR HUSUMETİ ARTIRIR

KARAR HUSUMETİ ARTIRIR Nur cami avlusundan yükselen ses ‘Kudüs tüm Müslümanların kırmızıçizgisidir’

STK'LARDAN KUDÜS TEPKİSİ

STK'LARDAN KUDÜS TEPKİSİ Sivil toplum örgütleri Özgür Kudüs için ayakta

BM KARARLARI HİÇE SAYILMIŞTIR

BM KARARLARI HİÇE SAYILMIŞTIR ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in Başkenti" olarak tanımasına tepki gösteren AK Parti Kırıkkale Milletvekili A...

ABD’NİN KUDÜS KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR

ABD’NİN KUDÜS KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR ABD’nin Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’ü, işgalci İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasına tepki gös...

GERİLİMİ TIRMANDIRACAK KARARI KINIYORUZ

GERİLİMİ TIRMANDIRACAK KARARI KINIYORUZ ABD’nin Kudüs kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şu...

AY PARK HİZMETE GİRİYOR

AY PARK HİZMETE GİRİYOR Geçmiş yıllarda Gazioğlu Dinlenme tesisleri olarak Kırıkkale’ye hizmet veren tesisleri devralan işletmeciler Hüseyi...

Mekke-Kabe Canlı İzle

Kuran-ı Kerim Dinle

Reklam


Tüm fotoğraflar

  Umre -2015
 

Umre -2015

İzlenme:86176

   
  MEKKE-2015
 

MEKKE-2015

İzlenme:84660

   
  SERV MAĞRASIYLA VEDA
 

SERV MAĞRASIYLA VEDA

İzlenme:184383

   
  UMRE DÖNÜŞÜ DEVAM EDİYOR
 

UMRE DÖNÜŞÜ DEVAM EDİYOR

İzlenme:193737

   
Mehmet Erkoç Mehmet Erkoç
EMPATİ DUYGUMUZU GELİŞTİRMELİYİZ
Mustafa Sadıç Mustafa Sadıç
Gönülden veren eller

Tüm videolar

  Umre Tamamlandı
 

Umre Tamamlandı

İzlenme:1817

   
  Umrenin Sayı
 

Umrenin Sayı

İzlenme:1485

   
  KABE ALLAHIN BEYTİYLE YÜZLEŞME
 

KABE ALLAHIN BEYTİYLE YÜZLEŞME

İzlenme:1494

   
  Kabe de ilk namaz umre öncesi
 

Kabe de ilk namaz umre öncesi

İzlenme:1741

   
viagra kaufen cialis kaufen Erektile Dysfunktion cialis generique Acheter Cialis acheter Viagra Cialis Original Viagra Soft Viagra Original Super Kamagra Viagra Super Active Kamagra viagra en ligne Levitra Professional Propecia Priligy levitra dapoxetine Viagra Dapoxetine Cialis Soft Kamagra Soft

Namaz Vakti

Priligy kopen met 60mg Dapoxetine Kamagra kauwtabletten kopen Lida Daidaihua kopen Cialis Soft tabs kopen Originele Cialis kopen Lida Afslankingsthee Lovegra kopen Originele Viagra kopen Kamagra Oral Jelly kopen Viagra voor vrouwen Na hoelang werkt Viagra Dieetpillen Viagra kopen bij de kruidvat Generieke Viagra kopen Viagra ervaringen Viagra bestellen Viagra kopen in winkel Erectiestoornis behandelen met Viagra Viagra kopen bij de Etos Generieke Levitra kopen Viagra Soft Tabs kopen Viagra prijs Sildenafil kopen Viagra kopen in Nederland Kamagra Bruistabletten kopen Originele Levitra kopen Viagra kopen apotheek Viagra goedkoop
Viagra prijs Sildenafil kopen Viagra kopen in Nederland Kamagra Bruistabletten kopen Originele Levitra kopen Viagra kopen apotheek Viagra goedkoop Voordelen van viagra Propecia kopen Sildenafil kopen Haaruitval mannen Cialis kopen Viagra bijwerkingen Viagra werking Viagra kopen bij drogist Viagra pil Generieke Cialis kopen Erectieproblemen Viagra pillen kopen Viagra goedkoop
Disfunzione Erettile Idrocele Kamagra Fizzy Tabs Levitra 20 Mg Foglio Illustrativo Cialis Generico Viagra Soft Levitra In Farmacia Serve La Ricetta Acquisto Viagra Gold Levitra Generico Acquisto Levitra Professional Vendita Vardenafil In Europa Levitra Roma Compra online il Viagra Comprare Brand Viagra Compra Levitra Farmacia Acquisto Brand Levitra Acquisto Kamagra Jelly Comprare Levitra In Inghilterra Cialis Soft Super Kamagra Acquisto Viagra
Viagra generico Cialis españa Comprar Cialis Generico Cialis Professional Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra Levitra Vendita levitra Generico